Over iPoetry

Digitalisering van de collectie

De totale collectie van het Poëziecircus bestaat uit tekst, (bewegend en fotografisch) beeld en geluid. Bij elke voorstelling van de stichting sinds de oprichting in 1996 is er bio- en bibliografisch materiaal over de optredende dichters verzameld en er zijn foto’s van de optredens gemaakt. Van een groot deel van de optredens zijn audio- en/of videoregistraties gemaakt.

Deelcollectie bio-/bibliografisch materiaal over dichters:
Veel van het bio- en biografische materiaal is reeds in digitale vorm aanwezig, maar niet eerder ondergebracht in een database. Het materiaal moet dus worden verzameld en geactualiseerd worden. Van elke dichter wordt een korte biografie, een uitgebreidere biografie, een lijst met boekpublicaties en links naar andere plekken op het internet, zoals de eigen website van de betreffende dichter. De omvang van deze deelcollectie bestaat uit dossiers van ca. 500 dichters. De teksten worden in een machine leesbaar tekstformaat opgeslagen in de database met UTF-8 codering.

Deelcollectie audio-/videopnames van gedichten:
De audio opnames zijn gemaakt op minidisc, een in principe slijtage-bestendig opnamemedium. We hoeven daarom niet bang te zijn dat de opnames spoedig verloren zullen gaan, zoals bijvoorbeeld bij cassette- of dat-tapes het geval is. De video opnames zijn gemaakt op mini-dv, eveneens een sterk medium. Maar in beide gevallen betreft het fysieke opname-media die daarom nooit geheel onschendbaar zijn. Een digitale vorm van opslag heeft dus wel degelijk de voorkeur.
De voorstellingen zijn als één onafgebroken audio-opname geregistreerd. Deze worden in hun geheel gedigitaliseerd en als digitaal masterbestand zonder compressie opgeslagen in 24-bits WAV-formaat, met een 96KHz. sample frequentie. Deze digitale masterbestanden worden bewerkt. In principe worden geen effecten of softwarematige verbeteringen aangebracht. Wel wordt het volumeniveau van alle bestanden genormaliseerd. Vervolgens wordt de masters voor de presentatie op internet opgeknipt in verschillende bestanden; elk gedicht wordt opgeslagen als apart bestand. Dit geschiedt in het MP3-formaat met een bitrate van 96Mbps.
Voor de video-opnames geldt dezelfde werkwijze als voor de audioregistraties. Deze zullen in een ‘lossless’-formaat worden opgeslagen. Voor presentatie op de website wordt het mpeg2-formaat gebruikt. Digitalisatie van de videobestanden geschiedt pas in tweede instantie: er is niet van alle optredens een video-opname gemaakt. Deze zullen aan de audio worden toegevoegd als alle audio-opnames zijn gedigitaliseerd.
Van de digitale masters van zowel audio- als videobestanden worden twee kopieën gemaakt. De omvang van deze deelcollectie bestaat uit 3.000 gedichten en ca. 500 gedichten op video. Alle digitalisatiewerkzaamheden geschieden zoveel mogelijk conform de aanbevelingen van DEN (Digitaal Erfgoed Nederland).