Jan Kuijper

1947

Jan Kuijper (1947) is dichter, redacteur en vertaler. Hij debuteerde in 1973 met de bundel 'Sonetten'. Hij ontving de Herman Gorterprijs voor zijn bundel 'Oogleden' (1980) en de Jan Campertprijs voor de bundel 'Tomben' (1990).

Jan Kuijper (1947) is dichter. In 1980 ontving hij voor de bundel 'Oogleden' de Herman Gorterprijs en in 1990 voor zijn bundel 'Tomben' de Jan Campertprijs. Kuijper kan er nadrukkelijk voor verantwoordelijk worden gehouden dat hij het door de Vijftigers geminachte sonnet – denk aan Luceberts 'Sonnet': "Ik/ mij/ ik/ mij// mij/ ik / mij/ ik// ik/ ik/ mijn// mijn/ mijn/ ik"- in ere herstelde.

Joost Zwagerman schaarde hem tijdens het kortstondige oproer van de Maximalen aan de zijde van Kouwenaars poëzie van "het grote niets" en Wim Zaal diste het gedicht 'Ramp' uit de bundel 'Wendingen' (1992) zonder steekhoudende argumentatie in 'Bar & boos, De slechtste gedichten in de Nederlandse taal' (2001). Een kleine 110 andere dichters evengoed ondergingen alleszins gelaten hetzelfde lot: het schotschrift werd vanwege een auteursrechtenkwestie uit de boekhandel gehaald.

Deze pennenstrijd voorkwam niet dat Komrij hem in zijn 'Nederlandse Poëzie van de 19de t/m de 21ste eeuw in 2000 en enige gedichten' (2004) met vier gedichten opnam. Die gedichten illustreren hoe in zijn poëzie, alledaags taalgebruik en eenvoudige zegswijzen verbindt. Een veel voorkomend thema in Kuijpers werk is de watersnoodramp, die hij als jongen in 1953 meemaakte.

Naast zijn dichterlijke leven is Jan Kuijper redacteur en vertaler. Voor zijn hertaling van Hadewijchs 'Liefdesliederen' (2010) ontving hij in 2011 de Filter Vertaalprijs. Na zijn studie Nederlands aan de Universiteit van Amsterdam, werd hij redacteur bij Querido. Van 1984 tot 1993 vervulde hij die functie bij 'De Revisor'.

Laatst gewijzigd op 14 november 2013 door Gina van den Berg

Opnames

Bibliografie

Sonnetten (Em. Querido's Uitgeverij, 1973)
Oogleden (Em. Querido's Uitgeverij, 1979)
Bijbelplaatsen (Em. Querido's Uitgeverij, 1983)
Tomben (Em. Querido's Uitgeverij, 1989)
Het Vroman-effect. Over het leven en werk van Leo Vroman (Em. Querido's Uitgeverij, 1990)
Denkbeelden (Em. Querido's Uitgeverij, 1991)
Wendingen (Em. Querido's Uitgeverij, 1992)
Barbarismen (Em. Querido's Uitgeverij, 1994)
Toe-eigeningen: Sonnetten en denkbeelden (Em. Querido's Uitgeverij, 2001)

Links